העדפות מיניות כפי שבאות לידי ביטוי בכתב היד

ד"ר אילנה אילון / חיים אילון

,בספר מוצג ניסיון לתאר באמצעות אפיונים גרפולוגיים סוגים שונים של ההתנהגות המינית של האדם
.לצד הסבר הרקע הפסיכולוגי להתנהגויות המיניות השונות

נערך ניתוח גרפולוגי של מאות מכתבי תשובה למודעות היכרות, שפורסמו בעיתונים (כגון: "בחור
,"מחפש בחור למטרות אינטימיות", "בחורה מחפשת בחורה למטרות אינטימיות
.("זוג מעוניין בזוג לבילוי משותף" ו-"צייתן מחפש מחנכת"
,מהניתוח עולה, שהגרסאות השונות של ההתנהגות המינית (הטרוסקסואליות, הומוסקסואליות
,לסביות, סאדו-מאזוכיזם, סירוס וביטול-עצמי, מציצנות ועוד) באות לידי ביטוי בצורת הכתב
.באופן שחוזר על עצמו מאות ואלפי פעמים אצל כותבים בעלי אותן העדפות מיניות
,כשם שניתן לאבחן באמצעות כתב-יד את אופיו של האדם הכותב, כך מסתבר
.ניתן למצוא בכתב-ידו מאפיינים למיניותו

  מין וגרפולוגיה