:תנאים לכתיבת קורות-חיים המוגשים לאבחון גרפולוגי

.א. כתיבה על נייר שתחתיו מצע של דפים, המונחים על משטח ישר
.ב. שימוש בעט כדורי תקין
,(ג. יש לכתוב לפחות 20 שורות. הכתיבה חייבת להיות כתיבה ספונטנית (לא העתקה
.בשפת האם או בשפה בה הכותב שולט ביותר, ובסופה – חתימת הכותב    
.אם הטקסט נכתב לא בעברית – רצוי לצרף תרגום    
.ד. יש להגיש את המקור. לא צילום


:לצורך בדיקה גרפולוגית לגורם פרטי (כשהכותב רוצה לבדוק את עצמו) יש לשלוח

(א. את כתב היד העכשווי, בצירוף שני כתבי-יד מהעבר (מתקופות חיים שונות
,ולציין את מטרת הבדיקה. (הכוונה מקצועית, חוות-דעת על קווי אישיות, נטיות מיניות    
.('בריאות וכו    
."ב. טופס "נספח לקורות-חיים


:לצורך בדיקה גרפולוגית לחברות יש לשלוח

.א. את כתב היד המוגש לבדיקה הגרפולוגית
."ב. טופס "נספח לקורות-חיים
ג. אם הבדיקה הגרפולוגית מתבצעת למטרות השמה, על מזמין הבדיקה לאפיין את דרישות
.התפקיד המוצע, ולפרט מהן הציפיות מממלא התפקיד    

בנוסף לחוות הדעת הגרפולוגית שתישלח ללקוח, ניתן לקבל הבהרות נוספות בעל-פה (טלפונית
.(או בפגישה

!סודיות מובטחת

.חיים אילון, קיבוץ להב, ד.נ. נגב, 85335. נייד - 2034446 - 050