נספח לקורות-חיים

 

תנאים לכתיבת קורות-חיים המוגשים לאבחון גרפולוגי

 

  1. כתיבה על נייר שתחתיו מצע של דפים, המונחים על משטח ישר.
  2. שימוש בעט כדורי תקין.
  3. יש לכתוב לפחות 20 שורות. הכתיבה חייבת להיות כתיבה ספונטנית (לא העתקה), בשפת האם או בשפה בה הכותב שולט ביותר, ובסופה – חתימת הכותב.

אם הטקסט נכתב לא בעברית – רצוי לצרף תרגום.

  1. יש להגיש את המקור. לא צילום.

 

 

טופס לציון פרטים אישיים

 

שם פרטי _______________    שם משפחה ___________________

מין ______________

גיל ______________

מצב משפחתי _____________

השכלה __________________________________

מקצוע ___________________________________

היד הכותבת ______________

האם קיימת נכות כלשהי ו/או לקות-למידה? _______  אם כן, פרט ____________________

 

____________________________________________________________________

 

 

 

טופס ויתור סודיות

 

            הנני מסכים/ה שכתב-ידי יימסר לבדיקה גרפולוגית, ושתוצאות הבדיקה יימסרו לקריאה לאנשים הממונים מטעם המקום המזמין את הבדיקה.

תוצאות הבדיקה הגרפולוגית לא יימסרו לי.

 

 

תאריך­­­­­­­­­­­­­­­­­ _____________                                                      חתימה _________________